Sarmidie, na 55 jaar terug op Krappahoek

Op 20-jarige leeftijd vertrok hij met zijn pleegouders Kadi en Sati naar Indonesiё. Hijzelf die te Krappahoek in Nickerie op 29 maart 1934 is geboren, kon toen niet vermoeden, welke invloed deze stap op zijn verdere leven zou hebben. Vader , moeder, broers en zusters, verruilde hij, voor een niet al te duidelijke bestemming. Als…… Lees verder Sarmidie, na 55 jaar terug op Krappahoek

Louise Wilhelmina Gummels-Juda dl. 1

Het was op 16 november 2003, dat ik samen met Phillip Dikland tijdens onze speurtochten naar restanten van plantages in Suriname, in dit geval de plantage Hazard te Nickerie bezochten. Waren we verrast door het tegenkomen van de restanten van een beddensysteem waarop suikerriet gestaan heeft, van de suikerpersen, stoomketels, pontons e.d., tot onze grote…… Lees verder Louise Wilhelmina Gummels-Juda dl. 1

Huize Maybell King

Het is zaterdag 9 oktober 2004, drie uur in de namiddag als ik het erf van de familie Lewis aan de Waterloostraat te Nw.Nickerie betreed. Op het erf zit hij, Wreford Thomas Magdoul Lewis, onder de sapotilleboom al op mij volgens afspraak te wachten, om te praten over het monumentale gebouw aan de Annastraat nummer…… Lees verder Huize Maybell King

Professor Mr.A.J.A. Quintus Bosz

  Op vrijdag 21 april jl. had ik de eer een gesprek te hebben met mevrouw D.Quintus Bosz-Sharma, de weduwe van Aksel Johann Albrecht Quintus Bosz. Was het eigenlijk begonnen om zijn verrichtingen als districts-commissaris van Nickerie te vernemen en vast te leggen, het bijzondere laat zich niet beperken als zij moeiteloos vertelt. Schoonheid, eerlijkheid,…… Lees verder Professor Mr.A.J.A. Quintus Bosz

Tarmidin-Kartodikromo Semi, vergeten oorlogsweduwe

Tarmidin-Kartodikromo Semi, vergeten oorlogsweduwe, armoede en miskenning Op 12 augustus 1921 geboren op de plantage Waterloo in Nickerie, wordt ze in augustus van dit jaar 88 jaar. Haar hart bonst nog steeds ritmen van verdriet, als ze terug denkt aan het moment, dat haar man naar Australiё vertrekt. Onder de Nederlandse vlag gaf hij in…… Lees verder Tarmidin-Kartodikromo Semi, vergeten oorlogsweduwe

Ramautar Bipat, de laatste karreman van Nickerie

Ramautar Bipat, de laatste karrenman van Nickerie In het begin van de vorige eeuw tot zeker de jaren zestig, werd het vrachtverkeer op de wegen van Nickerie, voornamelijk onderhouden door ezelkarren en karren voortgetrokken door stieren. Met de komst van steeds meer vrachtwagens, nam het aantal van de karren op de weg af. Anno 2009…… Lees verder Ramautar Bipat, de laatste karreman van Nickerie

Sam-Sin, eenmaal guru,tweemaal meester

Sam-Sin, eenmaal guru, tweemaal meester Het heeft mij jaren gekost, het geheim rond Sam Sin, de bijna mythische figuur uit de onderwijs wereld in Nickerie, te ontrafelen. Vele ouderen van Nickerie, weten wel iets over hem te vertellen. De onderwijzer uit Paramaribo die vele grote Nickerianen heeft helpen voortbrengen. Bij het interviewen van personen in…… Lees verder Sam-Sin, eenmaal guru,tweemaal meester

Van zoon kostgrondhouder tot grootgrondbezitter

Van zoon kostgrond houder tot grootgrondbezitter Als er over grote landbouwers, rijstverwerkers en rijstexporteurs van Nickerie wordt gesproken, noemt men de naam van Ramawat Soechit. De eenvoudige landbouwerzoon, die zich door harde arbeid, tot de top van de rijstindustrie in Suriname heeft kunnen opwerken. Het pad van de bijna tachtig jarige Nickeriaan, is niet altijd…… Lees verder Van zoon kostgrondhouder tot grootgrondbezitter

Shantiebeleid, nader bekeken

Het Shantiebeleid nader bekeken Was het zo dat het de nestor van de Surinaamse politiek, Mr. Jaggernath Lachmon is geweest, die de term shantie politiek in ons land introduceerde, ook na zijn dood leeft de gedachte voort. Shantie beleid, shantie politiek, woorden die nog vaak gebruikt worden, voornamelijk wanneer de politieke ketel in ons land…… Lees verder Shantiebeleid, nader bekeken