Vakbeweging Filosofisch Bezien

Vakbeweging Filosofisch Bezien zag het levenslicht in 2001, door Kenneth Roy Donk, die vanuit zijn betrokkenheid bij de vakbeweging en zijn compassie voor de arbeidende mens, zijn visie voor een betere vakbeweging in Suriname, op papier zette. Als vakbondsleider in hart en nier, heeft hij bijkans 30 jaren de arbeidende klasse, belangeloos gediend, hij zegt immers: “De vakbondsleider is de spiegel van de ziel van de arbeider. Goede vakbondsleiders zij als profeten, zij bezien de toekomst.” Hij vindt dat het behartigen van de belangen van de arbeiders een levenswijze is en dat de vakbondsleider over de juiste karaktereigenschappen moet beschikken. Onder andere menslievend, eerlijk en strijdvaardig moet zijn.

In Vakbeweging Filosofisch Bezien, laat Donk o.a. verbanden zien tussen de mens en de vakbeweging, kapitaal en vakbeweging, politiek en vakbeweging. Hij legt daarbij de vinger op de zere plekken, waarbij het falen van de vakbeweging, de etnische politiek, opportunistische politiek en enge partijpolitiek haarfijn worden besproken.

Zijn voorspellingen m.b.t. een versplinterde en daardoor verzwakte vakbeweging en het schandelijk ten ondergaan van grote vakbondsleiders zouden blijken uit te zullen komen. Liefdeloosheid, hebzucht, corruptie, uitbuiting, slecht regeerbeleid, omkoperij, zouden een verarmd volk tot gevolg hebben. Dit mede dankzij het feit dat de vakbeweging haar taak verzaakt heeft.

Met het aandragen van fundamentele richtlijnen en adviezen, probeert Donk in dit werk, erger te voorkomen. Dit tot verheffing van het Surinaamse volk in het algemeen en de vakbeweging in het bijzonder.

Download

Het artikel kan GRATIS gedownload worden op Gumroad via onderstaande link. Door uw email adres op te geven zal u op de hoogte worden gehouden van verbeterde versies en nieuwe uitgaves.

Preview

Andere publicaties

Verkrijgbaar in 2022